ലക്കം 1പി.ഡി.എഫ് വേര്‍ഷന്‍
=================
ഏതെങ്കിലും ബ്രൌസറില്‍ ഫ്ലിപ്പ്ബുക്ക്‌ ലോഡ്‌ ചെയ്യാന്‍ താമസം നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ ,ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്കി ഓണ്‍ലൈനായോ, ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്കി ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്തോ, മാഗസിന്റെ പി.ഡി.എഫ് വേര്‍ഷന്‍ വായിക്കാവുന്നതാണ് .

No comments:

Post a Comment